Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

ОШ ''Вук Караџић'' Вршац БРОЈ: 1820/1 ДАНА: 13.11.2015. године Дворска 17-19, 26300 Вршац УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗГРАДЕ Закључен између: Основне школе „Вук Караџић“ Вршац из Вршца, ул. Дворска 17-19 (у даљем тексту:корисник услуга)…

Одлука о додели уговора

  • уторак, 03 новембар 2015 17:52
  • Написала
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга физичко-техничког обезбеђења зграде наручиоца ОШ "Вук Караџић" Вршац... Опширније можете прочитати у прилогу.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ 1.,ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРШЦУ, У УЛИЦИ ДВОРСКА 17 Закључен између: Основне школе“Вук Караџић“ са седиштем у Вршцу, улица Дворска 17-19, ПИБ:100515623, Матични број:08010692,…
Додатна појашњења Конкурсне документације у поступку ЈНР – адаптација инсталације грејања, ЈН 1/2015 Од заинтересованог лица дана 28.05.2015. године електронским путем постављена су питања у вези са припремањем понуде. Питања : 1. У документацији под тачком…