Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

У поступку Јавне набавке мале вредности бр. 3/2018 – Услуге физичко-техничког обезбеђења зграде ОШ "Вук Караџић" Вршац, у прилогу можете погледати предметна документа: {phocadownload…

План јавних набавки за 2018. годину

  • петак, 13 април 2018 15:04
  • Написала
Основна школа "Вук Караџић" Обухвата: годишњи план јавних набавки Укупно: 7.192.700,00 Предмет набавке: услуге 1.1.1набавка електричне енергије, процењена вредност без ПДВ-а износи 720,000 динара, поступак јавне набавке мале вредности, покретање поступка 4/2018, закључење уговора 5/2018, извршење…

План јавних набавки за 2018.

  • петак, 13 април 2018 14:34
  • Написала
План јавних набавки за 2018. годину Основна школа "Вук Караџић" Обухвата: годишњи план јавних набавки Укупно: 7.192.700,00 Предмет набавке: услуге 1.1.1набавка електричне енергије, процењена вредност без ПДВ-а износи 720,000 динара, поступак јавне набавке мале вредности, покретање…
У поступку Јавне набавке услуге - Снабдевање електричном енергијом ЈН бр. 04/2018. у прилогу можете погледати предметну документацију: {phocadownload view=file|id=186|text=Позив…
У поступку Јавне набавке добара - ужина за ученике, ЈНМВ бр. 02/18, у прилогу можете погледати следећу предметну документацију: {phocadownload…