Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Упис у средње школе у 2021. години

  • Posted on:  уторак, 06 април 2021 19:24
  • Написала 

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

-подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита

-подношење приговора на резултате завршног испита

-подношење електронске листе жеља

-подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Петак 09. април 2021. године у 13,00 часова, тест из математике

Субота 10. април 2021. године у 09,00 часова, тест из српског језика

Субота 10. април 2021. године у 11,30 часова, комбиновани тест

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

1. дозвољени прибор за ученике:
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

2. оба дана када ученик полаже пробни испит мора код себе имати ђачку књижицу са залепљеном налепницом са идентификационим бројем ученика;

3. у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

4. оба дана ученици обавезно треба да дођу у школу 30 минута пре тестирања на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у кабинет где ће полагати пробни испит;

5. од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита. 

П Р О Ц Е Д У Р А   У П И С А

После утврђивања укупног броја бодова, бодова остварених на пријемном испиту, бодова остварених на такмичењима и бодова додатих за упис у школу под повољнијим условима, кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да на два начина изрази највише 20 опредељења за даље школовање, и то:

1) на порталу, електронским путем;

2) у матичној основној школи, писменим путем.

Изражавање опредељења за даље школовање електронским путем може да користи родитељ, односно други законски заступник кандидата који има ауторизовани електронски приступ порталу (у даљем тексту: ауторизовани корисник).

Ауторизовани електронски приступ обезбеђује се преко приступних параметара које је основна школа, која води књигу евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику, доставила родитељу, односно другом законском заступнику, на адресу електронске поште коју је навео у захтеву.

Захтев обавезно садржи податак о јединственом матичном броју кандидата и родитеља, односно другог законског заступника.

Опредељење за даље школовање садржи, према листи објављеној на порталу и у Конкурсу за упис у средњу школу:

1) осмоцифрену шифру кандидата;

2) име и презиме кандидата;

3) име родитеља, односно другог законског заступника;

4) назив и место основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;

5) шифру и назив смера гимназије, односно образовног профила, за свако од опредељења за даље школовање;

6) назив школе и место у коме се налази школа, за свако од опредељења за даље школовање;

7) језик на коме кандидат жели да стиче средње образовање и васпитање.

На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова остварених по свим основама, врши се распоређивање кандидата по школама према типу школе, смеровима гимназије, односно образовним профилима.

Кандидат, његов родитељ односно други законски заступник, може да изврши увид где је распоређен на два начина, у складу са законом, и то:

1) на порталу;

2) у матичној основној школи.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим школама.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе "Вук Караџић";

2) освојио већи број бодова на такмичењима;

3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

Када кандидат, његов родитељ односно други законски заступник, изврши увид у распоређивање, може да поднесе пријаву за упис у школу на два начина, и то:

1) на порталу, као ауторизовани корисник, електронским путем;

2) у школи, писменим путем.

Пријава за упис садржи податке о:

1) кандидату (име и презиме, осмоцифрену шифру и јединствени матични број);

2) називу и месту основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;

3) називу смера гимназије, односно образовног профила на који је кандидат распоређен;

4) називу и месту школе у коју је кандидат распоређен;

5) језику на коме кандидат стиче средње образовање и васпитање;

6) страном језику, односно страним језицима које кандидат наставља да учи у средњем образовању и васпитању;

7) изборном програму, односно изборним програмима за које се определио кандидат;

8) обавезном изборном предмету за који се определио кандидат (верска настава, односно грађанско васпитање);

9) потреби кандидата за смештајем у дому ученика;

10) могућности кандидата за приступ интернету.

Правилник о упису у средње школе.

Конкурс за упис ученика у средње школе - сви образовни профили и смерови 2021/22.

Калкулатор израчунавања бодова са школовања.

Водич за основце при избору занимања (НСЗ).

Сајт МПН за упис у средње школе (активираће се 12. априла 2021. године).

Четворогодишњи образовни профили и смерови средњих школа из Вршца и Алибунара са минималним бројем бодова у претходним школским годинама.

Прочитано 131 пута