Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Историјат школе

  • Posted on:  субота, 12 октобар 2013 02:00
  • Написао 

Наша школа негује дугу традицију културе образовања и васпитања, што јој даје посебно обележје у мултикултуралној средини у којој живимо. Од свог постанка, давне 1895. године, па све до данас, школа је прошла дуг пут развоја, чувајући дух и традицију народа и континуирано негујући културне и васпитно-образовне вредности нашег друштва.

Први писани документ о постојању школе датира из 1794. године, када је вршачки учитељ Григорије Зосимовић сачинио извештај о одржаним испитима Српској народној школи која се налазила иза Саборне цркве. Та школа имала је пет разреда и налазила се на простору данашње Основне школе "Вук Караџић".

Кроз бурна времена која су уследила, Српска народна школа је највероватније задржала такав облик функционисања и просторно решење све до 1886. године, када Црквени Одбор Вршачке Српске Православне Општине озбиљно размишља о изградњи нових школских објеката за српску децу.

Таква идеја се убрзо обистинила након што су сакупљена средства, а израда плана поверена вршачком инжињеру Стевану Костићу, па је 08.11.1895. године завршена градња нове Српске народне школе, која је саздана из четири целине: једна зграда за мушку децу, сала за гимнастику, друга зграда за женску децу, малодечја школа (забавиште) и стан за васпитачицу.

Његово високоправосвештенство господин епископ Нектарије Димитријевић је 12.11.1895. године, у cвечаном обреду освештао нову грађевину.

Са непромењеном архитектонском конфигурацијом, изглед школе је задржан до данас.

У времену I Светског рата, школа ради у измењеним условима, али настава није прекидана и одвија се у VI разреда (прва четири разреда била су обвезна, а V и VI разред имали су карактер пофторне наставе). Тих година је гимнастичка дворана добила назив "Соколана".

У складу са променама закона 1929. године, наша школа добија име Државна народна школа "Кара-Ђорђе" и има четири разреда основне и три разреда више народне школе са укупно 23 одељења и 1148 ученика српске националности.
Након што је вихор II Светског рата престао, у школи "Кара-Ђорђе" дешавају се промене које диктира нова власт. Наиме, 1946. године име Државна народна школа "Кара-Ђорђе" бива замењено у Основна школа број 1.

Исте године Наставни савет при Министарству просвете Србије даје следеће упутство: "верски обреди у вези са школским празником Савинданом неће се обављати пошто се школа одваја од цркве". Основна школа број 1 је имала 28 одељења од I-VI разреда и 3 одељења забавишта.

Осмољетка број 2 је име које се најкраће задржало у дугој историји наше школе и трајало је свега 3 године од 1950-1953. године.

У том периоду Министарство просвете даје упутство о организацији плана и програма за ниже разреде од I-IV у којима је настава разредна, а у вишим разредима од V-VIII настава постаје предметна.

1.9.1953. године Осмољетка број 2 добија назив Основна школа "Вук Караџић". Тада је наша суграђанка наставник у пензији Ружа Попадић, дала предлог да се за Дан школе узме датум Вуковог рођења 8. новембар. Тај датум се и данас слави као Дан Основне школе "Вук Караџић".

Настава постаје двојезична 1957. године, тј. план и програм се остварује на српском и мађарском језику.
У новијој историји О.Ш. "Вук Караџић", највећи број ученика, који је школа имала до данас забележен је 1959. године када броји 1179 ученика у 36 одељења.

1965. године је конституисана диплома "Вук Караџић" за одличан успех из свих предмета и примерно владање током осмогодишњег школовања. Ученици прве генерације добитника "Вукове" дипломе, из наше школе, били су: Зорка Гужвица, Драгана Јосифовић, Мирко Кокањац, Милена Радак, Љиљана Статијев, Вера Миловановић и Биљана Рабијац.

Након 46 година, од доношења упутства Министарства просвете о одвајању школе од цркве, Свети Сава - школска слава се обележила 27.1.1992. године свечано уз црквени обред који је вршио епископ банатски господин Атанасије Јевтић. Исте године настава престаје да буде двојезична односно план и програм се остварује само на српском језику.
Од тада до данашњих дана школа се континуирано развија и усавршава.

ОШ "Вук Караџић" је данас организована као установа без подручних одељења у којој се настава одвија на српском матерњем језику. У складу са Законом о основама система образовања и васпитања (члан 5.) организује се неговање матерњег језика за ученике који наставу похађају на српском језику, а желе да изучавају матерњи језик - мађарски.

У ери убрзаног развоја научних и техничких сазнања и информационе технологије, школа настоји да се у свим својим сегментима и свим расположивим ресурсима укључи у савремене светске токове и инкорпорира их у наставни процес.

Мото наше школе је да подстиче развој личности ученика кроз неговање традиционалних вредности и примену савремених методичких знања, интерактивног учења и информационе технологије. У исто време, важно нам је да наши ученици буду безбедни у школском простору, те да знају и умеју да адекватно реагују на насиље у свом окружењу.

Прочитано 2781 пута