Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk_karadzic@mts.rs

У поступку Јавне набавке мале вредности бр.03/2019 - Снабдевање електричном енергијом, у прилогу можете погледати:
У поступку Јавне набавке мале вредности бр.02/2019 - јавна набавка добара - ужина за ученике, у прилогу можете погледати:
У поступку Јавне набавке мале вредности 01/19 - услуга организације и реализације екскурзија и рекреативне наставе ученика, у прилогу можете погледати: {phocadownload view=file|id=218|text=Обавештење о…
У поступку Јавне набавке мале вредности бр. 3/2018 – Услуге физичко-техничког обезбеђења зграде ОШ "Вук Караџић" Вршац, у прилогу можете погледати предметна документа: {phocadownload…

План јавних набавки за 2018. годину

  • петак, 13 април 2018 15:04
  • Написала
Основна школа "Вук Караџић" Обухвата: годишњи план јавних набавки Укупно: 7.192.700,00 Предмет набавке: услуге 1.1.1набавка електричне енергије, процењена вредност без ПДВ-а износи 720,000 динара, поступак јавне набавке мале вредности, покретање поступка 4/2018, закључење уговора 5/2018, извршење…