Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Профил ОШ "Вук Караџић"

 • Posted on:  уторак, 27 јануар 2015 10:50
 • Написао 

Мото школе „Подстицање развоја личности ученика кроз неговање традиционалних вредности уз примену савремених методичких знања, интерактивног учења и информационе технологије.“

О школи
Школа располаже са четири објекта који се налазе у кругу Саборне цркве, у самом центру града. Полагање камена темељца за изградњу здања је извршено 9.04.1895. године, након Ускршње литургије, од стране епископа вршачког Нектарија Димитријевића. Од првог дана здања су служила у сврху образовних потреба српске и свих других нација у мултикултуралном окружењу, а намена је остала иста и данас. Као најстарија школа у граду имала је за своје ученике и неке знамените грађане као што су Јован Стерија Поповић, Паја Јовановић, Драгиша Брашован и Бора Костић. Вековна традиција издваја нашу школу од осталих основних школа у Вршцу, а смештај у дворишту Саборне цркве и близина Владичанског двора наглашавају њен значај у историји града. Настава се изводи на српском наставном језику. Школске 2013/14. године школа броји 659 ученика распоређених у 24 одељења. Школа запошљава: директора, секретара, педагога, психолога, 12 наставника разредне наставе и 34 наставника предметне наставе. Настава се реализује у две смене, које се мењају на месечном нивоу.

Визија школе:
Желимо да : ученици буду безбедни у школском простору и оспособљени за мирно решавање конфликата, јер су оспособљени да препознају и адекватно реагују на насиље;

Превенција насиља у школи

Обавља се: 

 • на ЧОС-у са садржајима програма Школа без насиља,
 • решавањем ситуација на «Форум позоришту» и деловањем Вршњачког тима,
 • кроз спортска такмичења у школи,
 • кроз ваннаставне културно – забавне активности: «Смотра кућних љубимаца», «Ускршња шареница», «Новогодишњи вашар», изложбе ликовних и литерарних радова за Дан школе и Савиндан,
 • на родитељским састанцима.

Школа без насиља
Основна школа „Вук Караџић“ из Вршца је двестота школа у којој се имплементира пројекат „Школа без насиља“. Меморандум о сарадњи су 9. марта 2011. године потписали директорка школе госпођа Александра Тадић и представник Дечијег Фонда Уједињених Нација (УНИЦЕФ) Бојана Јовићевић. Свечаности су присуствовале бројне званице: председник СО Вршац господин Стевица Назарчић, директори основних школа, родитељи, многобројни ученици и њихови наставници.

За имплементацију пројекта у ОШ „Вук Караџић“ средства је донирала компанија „Johnson & Johnson“, гигант фармацеутске индустрије и производа за личну хигијену. Помоћ школи на реализацији пројекта поверена је ментору Ани Новковић, која више година успешно сарађује са школама које су имплементирале овај програм.

Директорка школе је овом приликом нагласила - Обуком кроз програм „Школа без насиља“ стећи ћемо нова знања и способности, који ће нам помоћи у борби против насиља у школи и створити безбедно окружење за нашу децу. Обраћајући се присутнима, господин Стевица Назарчић је нагласио – Општина издваја доста средстава за инсталирање видео надзора у школама и у њиховом окружењу. Та средства никада неће бити довољна али њихов недостатак се може надокнадити активирањем онога што је у нама, правих људских вредности. Суштина борбе против насиља лежи у нама самима.

На свечаности су ученици виших разреда представили своје литерарне радове на тему „Школа без насиља“. Ученица седмог разреда Јована Бељић је између осталог написала: „Желим да у свим школама влада атмосфера препуна разумевања, другарства, да увек можемо да се ослонимо једни на друге“. Свој рад је прочитала ученица Ана Јовановић, а ученица Мирјана Мунћан своје стихове: „Насиље у школи - то гледају сви, нико га не воли, али га ипак неко осети“. Потписивање Меморандума је прва јавна активност на имплементацији пројекта. Од потписивања Меморандума па у наредних 13 месеци су спроведене све активности - анкетирања, обуке и радионице, којима су обухваћени сви актери живота у школи.

Искуство у Школи без насиља
Након имплементације програма све интересне групе, које партиципирају директно и индиректно у школском раду, оснажене су за препознавање и реаговање на појавне облике насиља. Сматрамо да су сви актери школског живота у многочему достигли жељени циљ „нулте толеранције на насиље“, а да је програм Школа без насиља значајно допринео том циљу.

Тим за заштиту деце од насиља
Тадић Алексанра – директор школе
Капелан Гордан – стручни сарадник, педагог
Мак Наташ – стручни сарадник, психолог
Милојковић Попов Нада – наставник разредне наставе
Орешан Ђурђевка – наставник разредне наставе
Ранц Славица – професор немачког језика
Чокорило Зоран – професор физичког васпитања
Предић Зоран – професор информатике
Брајков Оливера – наставник разредне наставе
Стојановић Јадранка – професор разредне наставе
Пауновић Тијана – професор географије.

Програм заштите деце од насиља
Обухвата превентивне и интервентне активности дефинисане Правилником о протоколу, садржаје рада одељенских старешина, Вршњачког тима, Тима за заштиту деце од насиља и Форум позоришта са планом и носиоцима активности. Програм је саставни део Годишњег плана рада школе.

Активности наставника
Обука запослених је спроведена према школској Агенди у периоду од јуна 2010. године до септембра 2012. године. Кроз обуке су наставници и стручни сарадници стекли нова знања која ће им служити у пракси на превентивним и интервентним активностима у вези са разним облицима и нивоима насиља. Одељенске старешине, стручни сарадници и чланови Тима за заштиту деце од насиља према својим плановима врше обуке за ученике и родитеље и сарађују са локалном заједницом..

Активности ученика
Имплементацију програма превентивних активности је школа започела у октобру 2012. године радионицама за ученике у оквиру ЧОС–а, а радионице за родитеље су спровођене на родитељским састанцима. Децембра 2012. године формиран је Вршњачки тим и именовани координатори, који су обучили тим до краја априла 2013. године. Од јануара до јуна 2013. године тим за Форум позориште успешно је реализовао интерактивне представе са темама из свакодневног живота у школи за ученике виших разреда. Ученички парламент – покретање хуманитарних акција прикупљања новчаних средстава за ученике на лечењу: фебруар 2012. године, септембар 2012. године., октобар 2013. године, као и у мају 2014. године, прикупљање новчане и материјалне помоћи за угожене у поплавама.

Сарадња са родитељима

 • одвија се континуирано кроз радионице из програма Школа без насиља, које спроводе одељенске старешине,
 • кроз индивидуалне пријеме родитеља
 • кроз заједничке хуманитарне акције прикупљања новчане и материјане помоћи
 • кроз програм «Ускршња шареница»
 • кроз реализацију «Смотре кућних љубимаца»
 • кроз реализацију «Пролећног концерта».


Повратну информацију добијамо анкетирањем родитеља о задовољству програмом сарадње са школом, као и смернице за увођење новина у програм.

Сарадња са другим школама и локалном заједницом
Продубљена је сарадња са ОШ „Олга Петров Радишић“ из Вршца, која је раније акредитована за овај програм, кроз инензивну сарадњу Ученичких парламената. У оквиру тематске емисије „Толеранција у школској клупи“ регионалне телевизије „Банат“, октобра 2012. године су директорка, стручни сарадници и ученици представили јавности активности на имплементацији програма Школа без насиља.
22.3.2013. године одржан је састанак Спољашње Заштитне Мреже (СЗМ) у присуству: М. Талпеш – директор ЦЗСР, директорка ОШ „Вук Караџић“ – Александра Тадић, А. Новковић – ментор, З. Радивојевић – општ. просв. инспектор, др. К. Лазаревић – Дом здравља, Д. Кантаревић – полицијски инспектор, М. Кнежевић – члан мобилног тима ЦЗСР и чланови школског Тима – Н. Мак и Г. Капелан. 29.4.2013. године, шаховски турнир за ученике основних школа из Вршца и учешће школе у програму локалне самоуправе поводом обележавања 50. годишњице смрти велемајстора Боре Костића;

Примери добре праксе, рад са ученицима који трпе/врше насиље и друго
Примена реституције и указивања на правила понашања често у раду примењују одељенске старешине уз подршку стручне службе. Правила су донета на нивоу одељења, а затим разреда и уткана су у садржај Школских правила понашања.

Ученички парламент на својим састанцима анализира појаве кршења школских правила и предлаже мере, којима ће се утицати и помоћи ученицима који крше правила. Велики обухват ученика кроз спортске активности – одељенска такмичења у фудбалу и одбојци. Ангажовање ученика - сарадника у Новинарској секцији и у Тиму за школски сајт.

Поделили бисмо са другим школама/поносни смо на:
Поносни смо на резултате спољашњег вредновања школе, које је спроведено, 16.10.2013. године, на основу чега су саветници ШУ Зрењанин сачинили ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРШЦУ, број: 424-614-000134/20013-15, од 04.11.2013. године. По питању реализације програма Школа без насиља наведено је следеће: „Заштита ученика од насиља, злостављања и занемаривања је планирана кроз области превенције насиља и прецизирање процедура за интервентно деловање у случајевима када се насиље догоди. Такође, у школи се спроводи програм Школа без насиља са свим предвиђеним активностима за ученике, наставнике и родитеље, што би требало да резултира нарочитом сензибилизацијом свих учесника у овом домену рада. Правила понашања ученика су дефинисана и постављена на видним местима у учионицама. У школској документацији постоје наводи о сарадњи са центром за социјални рад, полицијском управом, здравственом установом и локалном самоуправом. На нивоу установе је видљив и јасно изражен негативан став према насиљу. Примећује се информисаност већине актера у школи о спроведеним корацима из програма Школа без насиља. Примењују се превентивне активности (доношење правила понашања како на нивоу одељења тако и школе). Одржавају се радионице за ученике и родитеље, организују презентације едукативних садржаја и сл. Остварени ниво безбедности је резултат одабраних приоритета у развоју школе која су кроз процес самовредновања уочени за даље унапређивање. Интервентне мере се спроводе у складу са Протоколом о заштити ученика од насиља, видљиви су докази на паноима у простору школе о редоследу поступања у случајевима насиља. Постери су информативни и прилагођени циљној групи којој су намењени. Ученици познају процедуре у случајевима појаве насиља, имају сазнање о успостављеним улогама и одговорностима у ланцу спречавања насиља. Тим за спречавање насиља води евиденцију која је адекватно документована и архивирана. Ученички праламент се редовно састаје и добија подршку за своје иницијативе и активности. Области Етос се посвећује значајна пажња и видљив је квалитетан напредак као резултат напора који школа улаже кроз реализацију програма Школа без насиља, процеса самовредновања и развојног планирања.“

Прочитано 4913 пута

Календар

« Јун 2024 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30