Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

План јавних набавки за 2018. годину

  • Posted on:  петак, 13 април 2018 15:04
  • Написала 

Основна школа "Вук Караџић"

Обухвата:  годишњи план јавних набавки

Укупно: 7.192.700,00

Предмет набавке: услуге

1.1.1набавка електричне енергије, процењена вредност без ПДВ-а износи 720,000 динара, поступак јавне набавке мале вредности, покретање поступка 4/2018, закључење уговора 5/2018, извршење уговора 6/2019.

1.2.1 услуге обезбеђења зграде, запослених и ученика, процењена вредност без ПДВ-а износи  950,000 динара, поступак јавне набавке мале вредности покретање 8/2018, закључење уговора 9/2018, извршење уговора 9/2019.

1.2.2 извођење екскурзија и рекреативне наставе за ученике, процењена вредност без ПДВ-а износи 3.522,700 динара, поступак јавне набавке мале вредности, покретање 10/2017, закључење оквирног споразума 11/2017, закључивање уговора 5/2018, извршење уговора 9/2018.

1.2.3. ужина за ученике, процењена вредност без ПДВ-а износи 2.000,000 динара по партијама,поступак јавне набавке мале вредности, покретање 1/2018, закључење уговора 3/2018, извршење уговора 12/2018.

Поступци под 1.2.2. и 1.2.3. већ су спроведени након Одлуке Школског одбора због хитности.

Овлашћено лице: ИванаЋургуз

Одговорно лице: АлександраТадић

 

Прочитано 445 пута