Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

петак, 25 новембар 2022 12:16
Чланове Стручних актива за школску 2022/2023. годину можете погледати овде: Стручни активи за шклску 2022/2023. годину Стручни активи: припремају делове Годишњег плана рада, утврђују распоред остваривања наставних целина и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја…
петак, 25 новембар 2022 11:55
У циљу остваривања одређеног задатка, програма или пројекта директор школе формира одређени тим. Тим могу да чине представници запослених, локалне самоуправе, родитеља, односно стручњака за поједина питања. У школи су за школску 2022/2023. формирани следећи тимови,…
петак, 25 новембар 2022 11:48
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Састав чланова Ученичког парламента…
четвртак, 24 новембар 2022 18:30
Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер…
четвртак, 24 новембар 2022 18:26
Преглед наставног и ваннаставног особља ОШ "Вук Караџић" у школској 2020/2021. години, можете погледати у документу испод: Наставно и ваннаставно особље 2022/2023. године
четвртак, 24 новембар 2022 18:16
Преглед одељенских старешина у школској 2022/2023. години, можете погледати овде: Одељенске старешине 2022/2023 Бројно стање ученика по одељењима:
четвртак, 24 новембар 2022 18:09
Школски одбор је орган управљања школе и обавља важне послове из свог домена (у наставку текста). Чланове Школског одбора чине представници локалне самоуправе, запослених школе и представници Савета школе. Списак члановa Школског одбора за школску 2022/2023.…
четвртак, 24 новембар 2022 18:04
Преглед Наставничко веће ОШ „Вук Караџић“ Вршац школске 2020/21. године, можете погледати у документу испод: Наставничко веће у школској 2022/2023. години
четвртак, 24 новембар 2022 17:57
Распоред писаних провера знања за ученике од 5. до 8. разреда наше школе, можете погледати овде: Распоред писаних провера знања у 2. циклусу за прво полугодиште школске 2022/23. године
четвртак, 24 новембар 2022 17:44
Извод из Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину (квартали, календар промене смена, наставне суботе, календар значајних активности школе, "Отворени дани школе"), можете погледати у прилогу: Извод из годишњег плана рада за школску 2022/2023.