Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

петак, 06 новембар 2015 14:51
На лепо припремљеним просторима у Основној школи „Вук Караџић“ у Вршцу „Мало незванично друштво за заштиту животиња“ са ученицима и наставницима одржали су до сада 19 Смотри кућних љубимаца и ове школске године припремили су 20.…
Објављено у Вести
уторак, 03 новембар 2015 11:31
На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 50 ст.1. Статута Основне школе “Вук Караџић ” у Вршцу, школски…
Објављено у Акти школе
уторак, 03 новембар 2015 09:06
Вековно постојање школе на овом месту обележило је једну временску епоху и њене токове, али су много већи траг оставили људи који су поникли на овим просторима, похађали ову школу и из њених клупа наставили кроз…
Објављено у Јубилеј школе
понедељак, 02 новембар 2015 14:17
ШКОЛА У ЈУБИЛАРНОЈ ГОДИНИ(1895-2015.) Основна школа "Вук Караџић" ове године обележава велики јубилеј - 120 година од изградње школских здања на данашњем месту, а сачувани записи о њеном постојању досежу и више од 220 година у…
Објављено у Јубилеј школе
петак, 30 октобар 2015 15:03
На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образо¬ва¬ња и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Ста¬ту¬та Основне школе „ Вук Караџић“ у Вршцу (у…
Објављено у Акти школе
петак, 30 октобар 2015 14:45
Основна школа „Вук Караџић“ ВршацДел.број:25/5Датум:10.01.2014.године На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( “Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013-даље: Закон) и Статута Основне школе, („Вук Караџић“…
Објављено у Акти школе
петак, 30 октобар 2015 10:43
На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 даље: Закон) и члана 50. став 1. тачка 1) Статута Основне школе „Вук…
Објављено у Акти школе
петак, 30 октобар 2015 10:05
Основна школа „Вук Караџић“ ВршацДел.број:25/6Датум:10.01.2014.године На основу члана 47. и члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( “Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013-даље: Закон), Школски одбор Основне…
Објављено у Акти школе
петак, 24 јул 2015 18:34
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА АДАПТАЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ 1.,ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВРШЦУ, У УЛИЦИ ДВОРСКА 17 Закључен између: Основне школе“Вук Караџић“ са седиштем у Вршцу, улица Дворска 17-19, ПИБ:100515623, Матични број:08010692,…
Објављено у Јавне набавке
субота, 23 мај 2015 13:10
У години обележавања Јубилеја - 120 година од изградње наше школе, представљамо вам монографију мр Славка Бранкова - Основна школа "Вук Караџић" Вршац, Прилози за историју вршачког школства 1895-1995.
Објављено у Вести