Телефон : (+381) 13 831 701 Емаил : vuk.karadzic17@gmail.com

Завршни рачун

  • четвртак, 14 фебруар 2019 19:48
  • Написала
Завршни рачунОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ВРШАЦ Преузмите документ: Завршни рачун

Пословник о раду Савета родитеља

  • уторак, 17 новембар 2015 14:14
  • Написала
На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и члана 42 став 1. тачка 15) Статута основне школе " Вук Караџић " у Вршцу, Савет родитеља је на седници…

Правила понашања у школи

  • уторак, 03 новембар 2015 11:31
  • Написала
На основу чл. 41, 43. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 50 ст.1. Статута Основне школе “Вук Караџић ” у Вршцу, школски…

Правилник о мерама заштите

  • петак, 30 октобар 2015 15:03
  • Написала
На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образо¬ва¬ња и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Ста¬ту¬та Основне школе „ Вук Караџић“ у Вршцу (у…

Правилник о испитима у основној школи

  • петак, 30 октобар 2015 14:45
  • Написала
Основна школа „Вук Караџић“ ВршацДел.број:25/5Датум:10.01.2014.године На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( “Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013-даље: Закон) и Статута Основне школе, („Вук Караџић“…